Jdi na obsah Jdi na menu
 


v datech

1902 Ernest Thomas Seton  - Černý vlk zakládá první chlapeckou tábornickou organizaci Ligu lesní moudrosti (jde o sepětí s přírodou a znalost indiánského způsobu života)
1907 Robert Stephenson Smyth Baden-Powell (22.2.1857 – 8.1.1941) organizuje na ostrově Brownsea první tábor pro chlapce (příručka Skauting for boys)
24.1.1908 – založeno světové chlapecké hnutí (roku 1920 B-P zvolen světovým náčelníkem)
1910 – založen světový dívčí skauting s pomocí sestry B-P Agnes a manželkou Olave Saint Clair Soames (22.2.1889 – 25.6.1977) roku 1930 bylo zvolena světovou náčelní
1910  – v Anglii byl vytvořen obor vodních skautů
1911 Antonín Benjamin Svojsík (5.9.1876 – 17.9.1938) zakládá první skautskou družinu v Čechách
1912 – v květnu vydává ABS Základy junáctví
VELKÝ POKUS 1912 – 1.tábor českých skautů u Vorlov pod hradem Lipnicí
15.6.1914 – založen spolek JUNÁK-český skaut
leden 1915 – Popelka Biliánová zakládá první dívčí skautskou družinu Sasanek, ale v zápětí ji vystřídá Vlasta Koseová, vedení dívčího odboru se ujala PhDr. Anna Berkovcová; téhož roku už poprvé dívky tábořily na břehu Vltavy u Živohště
od 29.10.1918 si čeští skauti tykají
29.10.-25.11.1918 fungovala Skautská pošta
červen 1919 – název pozměněn na SVAZ JUNÁKŮ-skautů a skautek ČSR
1920 – se koná první skautské jamboree (Londýn) a dále každý čtvrtý rok
květen 1926 – 22.únor byl prohlášen svátkem skautek celého světa a nazvaný „Thinking Day“ - Den vzpomínání
22.2.1927 – se slaví první Den sesterství u nás i ve světě
28.10.1940 – první zákaz skautování u nás (okupanti)
1945 – českoslovenští skauti začínají podruhé
1950 – druhé přerušení skautování u nás (komunisté)
1968 – skauti v ČSR zkouší začít potřetí
1970 – po vpádu sovětských vojsk je u nás Junák zakázán potřetí
po 17.11.1989 českoslovenští skauti začínají počtvrté